Din flexibla HR-partner

Rätt extern kompetens inom HR och
ledarskap

HR-navet är en samarbetsorganisation där vi deltagande experter täcker in allt inom HR och ledarskap. En så kallad "one-stop-shop" där du kan välja de tjänster som du behöver just nu - och likt ett nav hjälper vi dig att få stöd av våra andra tjänster när behovet uppstår.

På så sätt kan du vara trygg med att hitta rätt extern kompetens för dina utmaningar nu - och imorgon.

Idag sker förändring allt snabbare och då behövs en flexibel partner för extern kompetens. Ofta är anställning inte ett alternativ utan det som behövs är en expert som kan utföra en insats för att lösa ett problem här och nu eller täcka upp under en begränsad tid.

Kontakta HR-navet idag så matchar vi dig med någon av våra experter eller representanter från vårt utökade nätverk. HR-navet har ett stort upptagningsområde där vi hjälper dig till rätt extern kompetens.

Vi erbjuder hela kedjan från att attrahera och behålla till att utveckla och avveckla - för såväl individer, grupper som organisationer.

Välj det du behöver – när du behöver det!

✓ Behåll styrkan genom kompetensförsörjning och utvecklat ledarskap
✓ Bli en attraktiv arbetsgivare med välmående personal
✓ Vi har tjänster som ökar motivation, engagemang, produktivitet och lönsamhet
✓ Stöttar er gällande lagar och krav som känns svårhanterliga på egen hand

Våra tjänster för företag

Runt 10 anställda 

Det lilla företaget som saknar
HR-funktion

Om ni behöver temporära HR-insatser när företaget saknar egna resurser.

Runt 50 anställda 

Det medelstora företaget som saknar specifik HR-kompetens

När ni behöver addera det som er HR saknar.
Ni växer och behöver ordning & reda, engagerade medarbetare samt koll på lagar och regler.

 

Över 100 anställda 

Den större organisationen som behöver temporär förstärkning

Ni behöver snabbt hyra in en interim HR-konsult eller behöver fördjupad expertis genom utbildning, utveckling och verktyg för
effektivare HR.

 

ATTRAHERA

Strategisk kompetensförsörjning
Rekrytering
Vision- & värdegrundsarbete

BEHÅLLA

Arbetsrätt & fackliga förhandlingar
Arbetsmiljö
Rehabiliteringsprocesser
Personal- och chefshandbok
Stresshantering

UTVECKLA

Förändringsledning
Medarbetarundersökningar & systematiska pulsmätningar
Organisationsförändring
Ledarstöd- & utveckling
Mentorskap & coaching
Konflikthantering
Utredning av kränkande särbehandling

AVVECKLA

Omställning, uppsägning & avveckling
Karriärplanering

Våra medlemsföretag

EISS Rekrytering & Search

EISS Rekrytering & Search är en fullservicebyrå inom rekrytering, med spets inom kandidatattraktion och headhunting. Vi rekryterar inom hela spannet, från rekrytering av medarbetare till ledningsgrupp och erbjuder tjänster såsom headhunting, till kompletta rekryteringar och second opinion. Läs mer >>

HR Support i Östergötland

Högkvalitativa interim- och konsultlösningar inom Human Resource.

Läs mer >>

Lindbom HR Consulting

Hyr HR-chef.
Ledarutveckling, avveckling och omställning.

Läs mer >>

 

VägSjäl

Erbjuder utvecklingsinsatser inom ledarskap och medarbetarskap som ökar välmående och effektivitet - Förändringsledning, Stresshantering, Feedbackkultur samt Chefsstöd och Krishantering. 


Läs mer >>

GreatRate

Pulsmätningar för att öka välmående, engagemang, motivation och produktivitet. Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiska förbättringar.

Läs mer >>

HR Partner Åke Pettersson

Kvalificerat HR-stöd, coaching och mentorskap

Läs mer>>

Heslyk Development

Strategisk kompetensförsörjning och hållbara affärskulturer.


Läs mer >>

 

VisionL

Erbjuder konsulttjänster inom det praktiska arbetsmiljöarbetet samt ISO 45001 Arbetsmiljöledning. Arbetar också med digitala utbildningsverktyg för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka kunskap och medvetenhet inom organisationer.

Läs mer >>

 

Verforego Sverige AB

Verforego Sverige AB erbjuder lösningar inom utvecklingsfrämjande insatser i form av konsulttjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer>>

Vi samarbetar med

Frida Gullstrand på Advokatfirman Glimstedt

Advokat inom affärsjuridik och specialist på arbetsrätt. Hanterar anställningsavtal, omorganisationer, förhandlingar, avslut av anställning och andra arbetsrättsliga frågor.

Läs mer