Din flexibla HR-partner

Ett nav av samarbetande företagare inom HR- och personalområdet.
Vi erbjuder hela kedjan från att attrahera och behålla till att utveckla och avveckla - för såväl individer, grupper som organisationer.

Välj det du behöver – när du behöver det!

✓ Behåll styrkan genom kompetensförsörjning och utvecklat ledarskap
✓ Bli en attraktiv arbetsgivare med välmående personal
✓ Vi har tjänster som ökar motivation, engagemang, produktivitet och lönsamhet
✓ Stöttar er gällande lagar och krav som känns svårhanterliga på egen hand

Våra tjänster för företag

Runt 10 anställda 

Det lilla företaget som saknar
HR-funktion

Om ni behöver temporära HR-insatser när företaget saknar egna resurser.

Runt 50 anställda 

Det medelstora företaget som saknar specifik HR-kompetens

När ni behöver addera det som er HR saknar.
Ni växer och behöver ordning & reda, engagerade medarbetare samt koll på lagar och regler.

 

Över 100 anställda 

Den större organisationen som behöver temporär förstärkning

Ni behöver snabbt hyra in en interim HR-konsult eller behöver fördjupad expertis genom utbildning, utveckling och verktyg för
effektivare HR.

 

ATTRAHERA

Strategisk kompetensförsörjning
Rekrytering
Vision- & värdegrundsarbete

BEHÅLLA

Arbetsrätt & fackliga förhandlingar
Arbetsmiljö
Rehabiliteringsprocesser
Personal- och chefshandbok
Stresshantering

UTVECKLA

Förändringsledning
Medarbetarundersökningar & systematiska pulsmätningar
Organisationsförändring
Ledarstöd- & utveckling
Mentorskap & coaching
Konflikthantering
Utredning av kränkande särbehandling

AVVECKLA

Omställning, uppsägning & avveckling
Karriärplanering

Våra medlemsföretag

Classicus

Rekrytering och mentorskap.Läs mer >>

HR Support i Östergötland

Högkvalitativa interim- och konsultlösningar inom Human Resource.

Läs mer >>

Lindbom HR Consulting

Hyr HR-chef.
Ledarutveckling, avveckling och omställning.

Läs mer >>

 

Heslyk Development

Strategisk kompetensförsörjning och hållbara affärskulturer.


Läs mer >>

 

VägSjäl

Erbjuder utvecklingsinsatser inom bland annat förändringsledning samt chefsstöd och krishantering till företag, både chefer och medarbetare. 


Läs mer >>

GreatRate

Pulsmätningar för att öka välmående, engagemang, motivation och produktivitet. Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiska förbättringar.

Läs mer >>

Åke Pettersson Consulting

Kvalificerat HR-stöd, coaching och mentorskap

Läs mer

Ditt företag?

Är du vår nästa eker i HR-navet? Om du kompletterar vårt gemensamma erbjudande tveka inte att höra av dig och berätta mer om dig själv.

Kontakta oss

Vi samarbetar med

Frida Gullstrand på Advokatfirman Glimstedt

Advokat inom affärsjuridik och specialist på arbetsrätt. Hanterar anställningsavtal, omorganisationer, förhandlingar, avslut av anställning och andra arbetsrättsliga frågor.

Läs mer