Din flexibla HR-partner

Ett nav av samarbetande företagare inom HR- och personalområdet.
Vi erbjuder hela kedjan från att attrahera och behålla till att utveckla och avveckla - för såväl individer, grupper som organisationer.

Välj det du behöver – när du behöver det!

✓ Behåll styrkan genom kompetensförsörjning och utvecklat ledarskap
✓ Bli en attraktiv arbetsgivare med välmående personal
✓ Vi har tjänster som ökar motivation, engagemang, produktivitet och lönsamhet
✓ Stöttar er gällande lagar och krav som känns svårhanterliga på egen hand

Våra tjänster för företag

Runt 10 anställda 

Det lilla företaget som saknar
HR-funktion

Om ni behöver temporära HR-insatser när företaget saknar egna resurser.

Runt 50 anställda 

Det medelstora företaget som saknar specifik HR-kompetens

När ni behöver addera det som er HR saknar.
Ni växer och behöver ordning & reda, engagerade medarbetare samt koll på lagar och regler.

 

Över 100 anställda 

Den större organisationen som behöver temporär förstärkning

Ni behöver snabbt hyra in en interim HR-konsult eller behöver fördjupad expertis genom utbildning, utveckling och verktyg för
effektivare HR.

 

ATTRAHERA

Strategisk kompetensförsörjning
Rekrytering
Vision- & värdegrundsarbete

BEHÅLLA

Arbetsrätt & fackliga förhandlingar
Arbetsmiljö
Rehabiliteringsprocesser
Personal- och chefshandbok
Stresshantering

UTVECKLA

Förändringsledning
Medarbetarundersökningar & systematiska pulsmätningar
Organisationsförändring
Ledarstöd- & utveckling
Mentorskap & coaching
Konflikthantering
Utredning av kränkande särbehandling

AVVECKLA

Omställning, uppsägning & avveckling
Karriärplanering

Våra medlemsföretag

Classicus

Rekrytering och mentorskap.Läs mer >>

HR Support i Östergötland

Högkvalitativa interim- och konsultlösningar inom Human Resource.

Läs mer >>

Lindbom HR Consulting

Hyr HR-chef.
Ledarutveckling, avveckling och omställning.

Läs mer >>

 

Heslyk Development

Strategisk kompetensförsörjning och hållbara affärskulturer.


Läs mer >>

 

VägSjäl

Erbjuder utvecklingsinsatser och föreläsningar till företag som vill öka arbetsglädje, effektivitet och lönsamhet. 


Läs mer >>

GreatRate

Pulsmätningar för att öka välmående, engagemang, motivation och produktivitet. Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiska förbättringar.

Läs mer >>

Ditt företag?

Är du vår nästa eker i HR-navet? Om du kompletterar vårt gemensamma erbjudande tveka inte att höra av dig och berätta mer om dig själv.

Kontakta oss