Classicus

Bengt-Ove Jonsson, Classicus, är en erfaren rekryteringskonsult som med stort intresse följer de senaste rönen inom rekrytering, omställning, karriärcoaching, mentorskap för ledare och liknande ämnen.

Hemsida

http://classicus.se/

Kontakt

076-771 65 51


- Förutom enskilda uppdrag inom rekrytering och second opinion hjälper vi företag att utveckla deras rekryteringsprocesser.
- Är också ofta anlitad föredragshållare och vi har 4 olika föredrag som är återkommande: "I huvudet på en rekryterare"​,"​ Hur går en modern rekrytering till"​, "Varför så många tester i dagens rekryteringsprocesser"​ och "Hur använda Linkedin inom rekrytering och jobbsökning".
- Vi erbjuder även ett mentor/coachprogram till nya chefer, antingen i samband med rekrytering som vi utfört eller där företagen gjort rekryteringen själva.
- Är mentor i Almis mentorprogram till företagsledare för att utveckla företag
- Är styrelsementor i Almis mentorprogram för strategiskt styrelsearbete
- Är Linkedin Recruiter