EISS Rekrytering & Serach

Jag heter Johanna Andersson och är senior rekryteringskonsult och partner i EISS Rekrytering & Search. Jag är personalvetare i grunden, med fördjupad kompetens inom affärsutveckling och personbedömning. Med konsultativ rådgivning stöttar jag rekryterande chefer genom hela processen för att hitta rätt kandidat och skapar därigenom affärsnytta och tillväxt.

Hemsida

https://eissrekrytering.se

Kontakt

070-2726266


Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder och har förmågan att stötta företag i kraftig tillväxt, till större organisationer med behov av kvalificerat stöd i sin kompetensförsörjning. Vi är placerade i Norrköping, men tar uppdrag nationellt.
 
Uppdrag:
Search och headhunt: Det råder stor kandidatbrist i flera branscher. Vi identifierar kvalificerade kandidater på marknaden och marknadsför er tjänst.

EISS Access: snabbare och enklare rekryteringar, där du som kund får stöd i annonsering och en GDPR säkrad process.

Kompletta rekryteringar: från behovsanalys, kravprofil, design av annons, till kandidatattraktion och urval till personbedömning av slutkandidater och presentation. Vi erbjuder långtgående garantier på kompletta rekryteringar med uppföljningar både med kandidat och kund.

Second Opinion: personbedömning, som valideras med djupintervjuer och testpaket, därefter kandidatpresentation med rådgivande utslag om varje kandidat.

Executive search: Vi gör en kartläggning av potentiella kandidater nationellt, upp till VD nivå. Vid tillsättning av chefer på högre positioner krävs ofta en searchbaserad process och marknadskartläggning.