GreatRate

Pulsmätningar för att öka välmående, engagemang, motivation och produktivitet. Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiska förbättringar. 

Hemsida

https://greatrate.se

Kontakt

010-151 09 09


https://linkedin.com/in/ted-axelsson-40250a5b/

Den årliga medarbetarenkäten är ett minne blott. Nu gäller löpande koll och proaktivitet. För detta krävs snabba och effektiva sätt att samla in feedback och smarta sätt att följa upp. 2016 kom nya föreskrifter om organisatorisk och systematisk arbetsmiljö och GreatRate ser till att ni kan ta ert ansvar att följa upp medarbetarnas mående som hjälper både deras hälsa och samtidigt produktiviteten/sista raden.

- Ta reda på riskerna för ökad sjukfrånvaro och personalomsättning.
- Ta reda på styrkorna som är nycklarna för engagemang och motivation.
- Ta även reda på vad som skulle motivera era medarbetare just idag - och agera proaktivt.

Kontaktperson på GreatRate är Ted Axelsson som är expert inom pulsmätningar sedan 6 år tillbaka. Han kan hålla både föreläsningar (för att öka kunskap och medvetenhet i er organisation) och utbildningar (för nya och gamla användare). GreatRate har ett brett utbud av kanaler och frågetyper anpassade till den moderna människan. Boka in ett möte för att se vilka pulsmätningar som passar just er.