Heslyk Development

Jag kommer kunna öka er framförhållning, styrförmåga och minska er risk för kompetensbrist.

Strategiutveckling för kompetensförsörjning
Program för chefs och ledningsutveckling
Utveckling av en uthålligare affärskultur
Förändringsledning för uthålligt engagemang 

Hemsida

https://heslykdevelopment.com

Kontakt

0706 903275


https://linkedin.com/in/henrik-heslyk-a770683      


Arbetsgivare har idag allt svårare att hitta, behålla och uthålligt utveckla engagemang hos medarbetare. Idag uttrycker majoriteten av anställda ett ljumt intresse för sin arbetsgivare. Det betyder svårigheter för er att möta ökande krav på affärsresultat. Du behöver därför bli allt bättre på att skapa struktur, kultur och systematik som tillvaratar er förmåga och potential.

Henrik Heslyk, är leg.psykolog, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet som hr-strateg och talent manager i globala organisationer med förändringsledning som ett centralt tema. Fokus är organisationer som vill utveckla och implementera strategier som lockar till sig rätt talanger, utvecklar dem och skapar ett mer uthålligt engagemang.