HR Partner Åke Pettersson AB

Kvalificerat HR-stöd, coaching och mentorskap

Kontakt

0708 15 57 48

Lång och bred erfarenhet från de flesta HR-relaterade frågor, i ledande roller, från bl a installationsbranschen och pappersindustrin.

Inga HR-frågor är främmande för mig vare sig det gäller arbetsrätt (lag och avtal, förhandlingar), rekrytering/second opinion, personalsociala frågor (missbruk, rehabilitering, arbetsmiljö), utvecklingsinsatser av både ledare och medarbetare.

Jag kan vara den lilla eller stora organisationens hjälp och stöd som behövs i ledarskapets utmaningar i form av t ex mentorskap, coaching eller teambuilding.

Jag är certifierad i EQi 2.0 som mäter Emotionell intelligens och Perspektiv personlighetstest.