Lindbom HR Consulting

Mitt bolag erbjuder ett professionellt stöd i HR-frågor till företag som saknar egen HR-funktion  eller där tillfällig resurs behövs.

Hemsida

http://lindbomhr.se

Kontakt

070 1820 345


Jag kan gå in som interim HR-chef , utbildare eller vara er HR partner i specifika personalfrågor som ditt företag har behov av, t ex:

- Rekryteringsstöd och arbetsmiljöfrågor
- Konsultation vid uppsägning, misskötsel och förhandlingar
- Utredning vid misstanke om kränkande särbehandling
- Analysera och genomföra HR-insatser efter en medarbetarundersökning
- Göra genomlysning av  ett företag och ge er en energigivande nystart
- Utbildning och coachning för att hantera besvärliga beteenden i arbetsgrupper.

Dessutom är jag licensierad inom två metoder som varvar korta teoripass med vardagssituationer i arbetsgrupper: KLART LEDARSKAP och LedarStegen.

Jag har HR-erfarenhet från branscher inom teknik, livsmedel, bygg och offentlig sektor.