Om HR Navet

HR Navet grundades 2014 genom att ett antal HR-konsulter, med olika kompetenser gick samman för att kunna erbjuda sina kunder en bredare kompetens inom  olika specialistområden.

Ordet navet kommer ifrån att förutom våra egna specialistområden har vi tillsammans ett stort nätverk.

Tillsammans täcker vi in större delen av HR-området och vi ska se till att våra kunder får tillgång till den yppersta kompetensen inom det område som de för tillfälligt har behov av.

Kontakta oss