VägSjäl

VägSjäl erbjuder chefsstöd, coaching och utvecklingsinsatser.

Hemsida

https://vagsjal.se

Kontakt

0708-29 28 46

https://www.linkedin.com/in/anetteostlin/


VägSjäl ger dig stöd i den i särklass viktigaste uppgiften som arbetsgivare, nämligen att investera i bättre hälsa och ökad arbetsglädje hos dina medarbetare.

VägSjäl är en helhetsleverantör av insatser som minskar stress och ökar effektivitet på arbetsplatsen. Att jobba över tid och att ha en helhetssyn är nyckeln till hållbara resultat. Därför lägger VägSjäl fokus på både Strategi, Struktur och Kultur. Med en tydlig handlingsplan, konkreta verktyg och ett träningsprogram som utvecklar det personliga ledarskapet når vi hållbara resultat.

Anette är ledarskapscoach och Certifierad NLP Master Practitioner och erbjuder:
Utvecklingsprogram – För ökad arbetsglädje, effektivitet och minskad stress
Inspirationsföreläsningar - Inom personligt ledarskap, stress, kommunikation m.m.
Individuell coaching/handledning - För både chefer, ledare & medarbetare
Stödinsatser - Vid förändringsledning, kris och tillväxt
Workshop - För ledningsgrupper och arbetsgrupper