VERFOREGO SVERIGE AB

Verforego Sverige AB erbjuder lösningar inom utvecklingsfrämjande insatser i form av konsulttjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hemsida

https://www.verforego.se

Kontakt

011 - 323 05 99

https://www.linkedin.com/in/eugen-m-fornefors-3461a028

 

Utredning av aktivitets / arbetsförmåga i reell miljö
Genom att utföra en aktivitets/arbetsförmågebedömning i reell miljö och professionell uppföljning ges en bild av den anställdes nuvarande aktivitets och arbetsförmåga och vi tar fram förslag på eventuella rehabiliterande åtgärder.

Syftet med utredningen är att fastställa om medarbetaren har de fysiska/psykiska eller sociala förutsättningar som krävs för att utföra det specifika jobbet.

Vi arbetar med verktygen WRI, WEIS, AWP och AWC och bedömer utifrån dessa verktyg medarbetaren och ger sedan en skriftlig dokumentation av det vi observerat utifrån dessa instrument i skalor.

Resultatet av utredningen är att alla inblandade ska ha en tydligare bild av hur man går vidare i processen att komma tillbaka till ett bra arbetsliv.

Kontaktperson på Verforego Sverige AB är Eugen Fornefors han har arbetat inom omställnings- och rehabiliteringsbranschen i över 14år, han har lång erfarenhet av ledarskap och har en bred erfarenhet från förhandlingar och arbetsrättliga frågor. 

Boka ett möte för att få verktyg för att arbeta med en medarbetares välmående.