VisionL

Ellen Friberg är certifierad revisionsledare och hjälper företag som är eller vill bli ISO-certifierade.

Hemsida

 http://visionl.se/

Kontakt

0704-206010

ISO 45001 är en internationell standard som hjälper organisationer att skapa en struktur för hur man planerar, leder och följer upp sitt arbetsmiljöarbete. Inom företaget har vi bred kunskap och erfarenhet av praktisk arbetsmiljöarbete samt gällande lagstiftning.

VisionL kan också erbjuda en webbaserad plattform för lärande. Plattformen består av olika funktioner för lärande, informationsspridning, enkäter, tester och uppföljning. Exempel på användningsområden: Grundutbildning SAM, Tunga lyft, Fallrisker, Elsäkerhetsarbete. Vi sköter all administration vilket ger kostnadsbesparingar och tidsvinster.